Interim Management U slučaju vanrednih situacija ili projekata kao:
 

  • nenadani pad prometa i s tim nastajuća kriza likvidnosti
  • saniranje, reorganizacije ili restrukturiranja 
  • kratkoročne potrebe za management kapacitetom u slučaju nenadanih odlazaka ili premoštenjem vremena do dolaskom nove osobe ...  


ili jednostavno rečeno pri ograničenim kapacitetima u managementu mogu nastati poteškoće u operativnom poslovanju. Tada je vrijeme za postavljanjem tkz. Interim Managera tj. managera na određeno vrijeme kako bi se do uspostavljanja nove normalizirane situacije ublažili i umanjili svi mogući negativni efekti.

Zbog toga je bitno naglasiti da Interim Management nije (klasično) savjetovanje nego operativno rješavanje konkretnih problema i potreba klijenta na određeno vrijeme sa definiranim ciljevima.

Kroz ovaj vid potpore organizaciji zadržavate potpunu kontrolu i fleksibilnost poduzeća bez stvaranja većih obaveza. 

Digital Excellence Navigator

 
Digitalizacija je osjetno više nego "samo" korištenje moderniih digitalnih medija, socijalnih mreža, aktulnih uređaja i ušteda kroz automatizacije procesa putem novih tehnologija.

Dešava se promjena na većem nivou koja ima utjecaja kako na poslovni tako i na društveni dio našeg života. Ove promjene su dobrim dijelom i revolucionarne te donose određeni "šok realnosti" kojemu se mora posvetiti pažnja. 

S tim pogledom na razvoje i trendove moramo biti svjesni da će promjene trajati ne par mjeseci nego više godina.

Opcija "nećemo se tim baviti" jednostavno nije moguća.

Sa Digital Excellence Navigator metodom smo u stanju brzo i efikasno implementirati, na praksu orijentiran, program sa kojim se kreira orijentir na putu u digitalnu budućnost. 

e-Learning platforme - LMS


Podržavamo Vas pri koncepciji, odabiru i implementaciji rješenja za digitalno učenje tj. e-Learning za Vašu organizciju tj. poduzeće. Također možemo kao outsourcing partner u vrlo kratkom roku  (na bazi TalentLMS Cloud LMS) ponuditi i fleksibilno rješenje za know-how transfer.

Mi smo Sales Partner sljedećih software rješenja: 
TalentLMS by Epignosis  |  globalni player - Grčka EU i USA
QuoFox  |  Njemačka EU
Blink.it  |  Njemačka EU
LplusL  |  Austrija EU

Naša vlastita platforma je rješenje na SaaS (clooud) TalentLMS software-u.